DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Kancelaria od lat wspiera inicjatywy pro publico bono zarówno w środowisku lokalnym jak również w skali ogólnopolskiej. Kancelaria współpracuje z Centrum Pro Bono - instytucją stworzoną przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych pośredniczącą w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi. Adwokat Kamil Mazur-Czerniecki od 2003 roku związany jest ze Studencką Poradnią Prawa przy Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie od 2012 roku pełni funkcję Głównego Koordynatora. Oprócz działalności dydaktycznej, Koło Naukowe świadczy pomoc potrzebującym w zakresie pomocy prawnej. Również pan Krzysztof Budźko działał na rzecz społeczności lokalnej biorąc udział w pracach Studenckiej Poradni Prawa oraz w programie "Street Law", której celem była edukacja prawnicza młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Kancelaria wspiera także inicjatywy studenckie, a w szczególności projekty organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

Powrót
link_1_DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO link_2_DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO